Enfortumab vedotin til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom, som tidligere har blitt behandlet med platinumbasert kjemoterapi og PD-1-/PD-L1-hemmer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/enfortumab-vedotin-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-lokalavansert-eller-metastatisk-urotelialt-karsinom-som-tidligere-har-blitt-behandlet-med-platinumbasert-kjemoterapi-og-pd-1-pd-l1-hemmer)