Eptacog alfa (NovoSeven) til bruk hos pasienter med blodplatedefekt av typen Glanzmanns trombasteni uten antistoffer mot blodplater, eller der blodplater for tilførsel ikke er lett tilgjengelig

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/eptacog-alfa-novoseven-til-bruk-hos-pasienter-med-blodplatedefekt-av-typen-glanzmanns-trombasteni-uten-antistoffer-mot-blodplater-eller-der-blodplater-for-tilforsel-ikke-er-lett-tilgjengelig)