Eptacog beta til å behandle og forhindre blødning hos pasienter med hemofili A og B som har antistoff mot faktor VIII eller IX

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/eptacog-beta-til-a-behandle-og-forhindre-blodning-hos-pasienter-med-hemofili-a-og-b-som-har-antistoff-mot-faktor-viii-eller-ix)