Eravasyklin til behandling av kompliserte intra-abdominale infeksjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/eravasyklin-til-behandling-av-kompliserte-intra-abdominale-infeksjoner)