Esketamin (Spravato) for rask reduksjon av depresjonssymptomer hos voksne med en moderat til alvorlig depresjonsepisode av MMD med tilstedeværelse av selvmordstanker med intensjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/esketamin-spravato-for-rask-reduksjon-av-depresjonssymptomer-hos-voksne-med-en-moderat-til-alvorlig-depresjonsepisode-av-mmd-med-tilstedevaerelse-av-selvmordstanker-med-intensjon)