Esketamin (Spravato) til behandlingsresistent depresjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/esketamin-spravato-til-behandlingsresistent-depresjon)