Filgotinib til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (leddgikt)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/filgotinib-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-revmatoid-artritt-leddgikt)