Fingolimod (Gilenya) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) hos barn og unge

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/fingolimod-gilenya-til-behandling-av-relapserende-remitterende-multippel-sklerose-rrms-hos-barn-og-unge)