Fluciklovin (Axumin) til diagnostikk og oppfølging av gliom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/fluciklovin-axumin-til-diagnostikk-og-oppfolging-av-gliom)