Forebyggende influensavaksine (Flucelvax tetra) for barn og voksne fra 2 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/forebyggende-influensavaksine-flucelvax-tetra-for-barn-og-voksne-fra-2-ar)