Forebyggende koleravaksine (Vaxchora) for voksne og barn fra 6 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/forebyggende-koleravaksine-vaxchora-for-voksne-og-barn-fra-6-ar)