Fostemsavir i kombinasjon med andre anti-retrovirale legemidler, til behandling av voksne med multiresistent HIV-1 infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/fostemsavir-i-kombinasjon-med-andre-anti-retrovirale-legemidler-til-behandling-av-voksne-med-multiresistent-hiv-1-infeksjon)