Glukagon (Baqsimi) ved behandling av alvorlig hypoglykemi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/glukagon-baqsimi-ved-behandling-av-alvorlig-hypoglykemi)