Glukagon (Gvoke) til behandling av alvorlig hypoglykemi hos voksne, ungdom og barn 2 år og eldre med diabetes mellitus

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/glukagon-gvoke-til-behandling-av-alvorlig-hypoglykemi-hos-voksne-ungdom-og-barn-2-ar-og-eldre-med-diabetes-mellitus)