Guselkumab til behandling av moderat til alvorlig psoriasis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/guselkumab-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-psoriasis)