Humanfibrinogen (Fibryga) som substitusjonsbehandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet fibrinogenmangel

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/humanfibrinogen-fibryga-som-substitusjonsbehandling-ved-ukontrollerte-alvorlige-blodninger-hos-pasienter-med-ervervet-fibrinogenmangel)