Hydroksykarbamid (Xromi) til behandling av komplikasjoner ved sigcelleanemi hos pasienter over to år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/hydroksykarbamid-xromi-til-behandling-av-komplikasjoner-ved-sigcelleanemi-hos-pasienter-over-to-ar)