Ibalizumab til behandling av voksne med multiresistent HIV-1 infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ibalizumab-til-behandling-av-voksne-med-multiresistent-hiv-1-infeksjon)