Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/ibrutinib-imbruvica-i-kombinasjon-med-obinutuzumab-til-behandling-av-kronisk-lymfatisk-leukemi-kll)