Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ibrutinib-imbruvica-i-kombinasjon-med-rituksimab-til-behandling-av-voksne-med-tidligere-ubehandlet-kronisk-lymfatisk-leukemi-kll)