Ikosapentetyl til bruk for å redusere kardiovaskulær risiko som et supplement til statinbehandling.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ikosapentetyl-til-bruk-for-a-redusere-kardiovaskulaer-risiko-som-et-supplement-til-statinbehandling)