Imipenem/cilastatin/relebactam til behandling av gramnegative bakterielle infeksjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/imipenem-cilastatin-relebactam-til-behandling-av-gramnegative-bakterielle-infeksjoner)