Immunglobulin, normalt humant (Octagam) til behandling av dermatomyositt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/immunglobulin-normalt-humant-octagam-til-behandling-av-dermatomyositt)