Indacaterol/mometasone furoate inhalasjon til behandling av astma

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/indacaterol-mometasone-furoate-inhalasjon-til-behandling-av-astma)