Inotuzumab ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/inotuzumab-ozogamicin-til-behandling-av-tilbakevendende-eller-behandlingsrefraktaer-akutt-lymfoblastisk-leukemi-all)