Insulin degludec/liraglutid (Xultophy) til behandling av utilstrekkelig kontrollert type 2-diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/insulin-degludec-liraglutid-xultophy-til-behandling-av-utilstrekkelig-kontrollert-type-2-diabetes)