Ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo) og kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ipilimumab-yervoy-i-kombinasjon-med-nivolumab-opdivo-og-kjemoterapi-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-uten-egfr-eller-alk-positive-mutasjoner)