Istradefyllin indisert som tilleggsbehandling av levodopa-baserte regimer hos pasienter med Parkinsons sykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/istradefyllin-indisert-som-tilleggsbehandling-av-levodopa-baserte-regimer-hos-pasienter-med-parkinsons-sykdom)