Ivakaftor (Kalydeco) til behandling av barn, inkludert de under 24 måneder, og voksne med cystisk fibrose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ivakaftor-kalydeco-til-behandling-av-barn-inkludert-de-under-24-maneder-og-voksne-med-cystisk-fibrose)