Ivermektin til behandling av strongyloidiasis, lymfatisk filariasis og skabb

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ivermektin-til-behandling-av-strongyloidiasis-lymfatisk-filariasis-og-skabb)