Ivosidenib til behandling av voksne pasienter med relapsert eller refraktær akutt myelogen leukemi med isositrat dehydrogenase-1 (IDH-1) R132 mutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ivosidenib-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-relapsert-eller-refraktaer-akutt-myelogen-leukemi-med-isositrat-dehydrogenase-1-idh-1-r132-mutasjon)