Kabozantinib (Cabometyx) til beh. av voksne og unge ≥ 12 år med lokalav. eller metastatisk, diff. skjoldbruskkjertelkreft (DTC), som er refraktær eller ikke kvalifisert for radioaktivt jod (RAI) og har progrediert under eller etter VEGFR-rettet behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kabozantinib-cabometyx-til-beh.av-voksne-og-unge-12-ar-med-lokalav.eller-metastatisk-diff.skjoldbruskkjertelkreft-dtc-som-er-refraktaer-eller-ikke-kvalifisert-for-radioaktivt-jod-rai-og-har-progrediert-under-eller-etter-vegfr-rettet-behandling)