Kabozantinib (Cabometyx) til behandling av avansert leverkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kabozantinib-cabometyx-til-behandling-av-avansert-leverkreft)