Kabozantinib (Cabometyx) til behandling av avansert leverkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/kabozantinib-cabometyx-til-behandling-av-avansert-leverkreft)