Kaliumsitrat/kaliumhydrogenkarbonat til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos barn fra 6 måneder og eldre

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kaliumsitrat-kaliumhydrogenkarbonat-til-behandling-av-distal-renal-tubulaer-acidose-drta-hos-barn-fra-6-maneder-og-eldre)