Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab og deksametason til behandling av myelomatose hos voksne med tilbakefall

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/karfilzomib-kyprolis-i-kombinasjon-med-daratumumab-og-deksametason-til-behandling-av-myelomatose-hos-voksne-med-tilbakefall)