Kasirivimab og imdevimab til behandling og forebygging av covid-19 hos pasienter fra 12 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kasirivimab-og-imdevimab-til-behandling-og-forebygging-av-covid-19-hos-pasienter-fra-12-ar)