Katridekakog (NovoThirteen) til behandling av blødnings-episoder eller ved mindre kirurgiske inngrep hos pasienter som har medfødt mangel på faktor XIII A-subenhet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/katridekakog-novothirteen-til-behandling-av-blodnings-episoder-eller-ved-mindre-kirurgiske-inngrep-hos-pasienter-som-har-medfodt-mangel-pa-faktor-xiii-a-subenhet)