Kimærisk antigenreseptor (CAR) T-celleterapi til behandling av voksne med residiv eller refraktær mantelcellelymfom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kimaerisk-antigenreseptor-car-t-celleterapi-til-behandling-av-voksne-med-residiv-eller-refraktaer-mantelcellelymfom)