Kimærisk antigenreseptor T-celleterapi (CAR-T) (Tecartus) til behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktær akutt lymfoblastisk B-celleleukemi (B-ALL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kimaerisk-antigenreseptor-t-celleterapi-car-t-tecartus-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-residivert-eller-refraktaer-akutt-lymfoblastisk-b-celleleukemi-b-all)