Klopidogrel og acetylsalisylsyre (ASA) til sekundærprofylakse av aterotrombotiske hendelser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/klopidogrel-og-acetylsalisylsyre-asa-til-sekundaerprofylakse-av-aterotrombotiske-hendelser)