Klormetin (Ledaga) for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom (MF-type CTCL) hos voksne pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/klormetin-ledaga-for-utvortes-behandling-av-mycosis-fungoides-type-kutan-t-cellelymfom-mf-type-ctcl-hos-voksne-pasienter)