Kombinasjon av langtidsvirkende kabotegravir og rilpivirin til behandling av HIV infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kombinasjon-av-langtidsvirkende-kabotegravir-og-rilpivirin-til-behandling-av-hiv-infeksjon)