Kombinasjonsbehandling med tezakaftor/ivakaftor morgen og ivakaftor (Kalydeco) kveld hos pasienter med Cystisk Fibrose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kombinasjonsbehandling-med-tezakaftor-ivakaftor-morgen-og-ivakaftor-kalydeco-kveld-hos-pasienter-med-cystisk-fibrose)