Korifollitropin alfa (Elonva) til behandling av hypogonadotrop hypogonadisme hos gutar (14 til under 18 år) i kombinasjon med humant koriogonadotropin

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/korifollitropin-alfa-elonva-til-behandling-av-hypogonadotrop-hypogonadisme-hos-gutar-14-til-under-18-ar-i-kombinasjon-med-humant-koriogonadotropin)