Krizanlizumab som forebyggende behandling av vaso-oklusive kriser hos pasienter med sigdcellesykdom ≥ 16 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/krizanlizumab-som-forebyggende-behandling-av-vaso-oklusive-kriser-hos-pasienter-med-sigdcellesykdom-16-ar)