Kvadrivalent inaktivert influensavaksine for barn (6 måneder – 6 år) og eldre (>65 år)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/kvadrivalent-inaktivert-influensavaksine-for-barn-6-maneder-6-ar-og-eldre-65-ar)