Lanadelumab til behandling av hereditært angioødem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lanadelumab-til-behandling-av-hereditaert-angioodem)