Landiololhydroklorid til behandling av supraventrikulær takykardi og rask kontroll av ventrikkelfrekvens hos pasienter med atrieflimmer eller –flutter i perioperative, postoperative eller andre tilstander der kortvarig kontroll...

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/landiololhydroklorid-til-behandling-av-supraventrikulaer-takykardi-og-rask-kontroll-av-ventrikkelfrekvens-hos-pasienter-med-atrieflimmer-eller-flutter-i-perioperative-postoperative-eller-andre-tilstander-der-kortvarig-kontroll)