Larotrectinib til behandling av solide tumorer ved NTRK fusjonspositiv kreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/larotrectinib-til-behandling-av-solide-tumorer-ved-ntrk-fusjonspositiv-kreft)