Lasmiditan til akuttbehandling av migrene med eller uten aura hos voksne pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lasmiditan-til-akuttbehandling-av-migrene-med-eller-uten-aura-hos-voksne-pasienter)